Flygande start för Skistar
Nu jobbar hela IT-avdelningen som ett team och med ett gemensamt mål....
 
Läs mer

Preem praktiserar ITIL
IT – drift vid Preem Group IT består av drygt 20 anställda plus konsulter...
 
Läs mer

Mer resultat efter praktisk träning
Läs hur Värnamo kommun fick fart på ett avstannat ITIL-initativ.
 
Läs mer

Change Management

Med Change Management avses förändringsarbete i organisationer, som omorganisation, införande av nya metoder, processer, verktyg och med detta förändrade arbetssätt.

Enligt statistik misslyckas tyvärr de flesta omorganisationer. Förklaringarna är många och ingen av dem är ensam sann. Det är i praktiken komplext och svårt. Personal ska involveras, budskap  förmedlas och förankras, visioner formuleras och värderas mot affärsnytta och risker. Förändringsarbete måste bedrivas strukturerat, långsiktigt, uthålligt  samt med tydliga moment och steg för att vara framgångsrikt.

Bland litteraturen finns många olika förebilder, t.ex. John P Kotters 8-step model for change, ADKAR, och andra liknande modeller som alla kan bidra till ett effektivt förändringsarbete. Vi på Onbird vägleder och stödjer våra kunder i deras förändringsarbete genom att fokusera på realiserad, inte planerad, förändring.

Vi menar att realiserad förändring är när personalen uppvisar ett ändrat beteende i vardagen. Eftersom vi också kan definiera vilket som är det önskvärda beteendet kan vi också skapa en mätbarhet i detta. Genom åren har vi utvecklat metoder och former för just detta. Därmed kan vi realisera effektiv och mätbar förändring.

ITIL v3

Komplett utbildningsprogram.

Läs mer

Läs vad våra kunder tycker

IT-strategi

Tjänstepaket för utformning av IT-strategier.

Läs mer

Ny Sim: Birdville

Praktisk utbildning i Scrum och agila metoder.

Läs mer

 

Att tillämpa ITIL

Att gå från teoretisk kunskap till praktiskt tillämpning.

Läs mer

Varaktig förändring

För varaktig förändring av organisationer och processer.

Läs mer